Offerte Aanvragen
Categorie:
Naam:
Email :
Telefoonnummer:
Uitgelicht

Betonwerk


Beton heeft niet het eeuwige leven, zoals in het verleden vaak werd gedacht. Hoe hoog de kwaliteit van het beton ook mag zijn, als het oppervlak niet goed beschermd wordt, treedt er vroeg of laat onvermijdelijk verval in. Beton is namelijk een minerale ondergrond die ontstaat door het samenvoegen van zand, cement, grind en water. Afhankelijk van het cementgehalte, alsmede korrelopbouw en het eventuele gebruik van hulpstoffen ontstaan vele verschillende kwaliteiten.
De volgende schademechanismen of schadevormen doen zich voor in de praktijk:


• mechanische beschadigingen

• onvoldoende dekking van bewapening

• fysische beschadigingen en/of aantasting

• chemische aantasting

• ontwerpfouten

• losse betondelen/grindnesten

• roestvlekken

• scheuren en schilfers


Bescherming van beton & vloercoating met de mogelijkheid van het instrooien van kleur vloken


Weersomstandigheden kunnen betonconstructies aantasten. Betonconstructies kunnen worden voorzien van een sterke "coating" om weersinvloeden zoveel als mogelijk te vermijden. Zowel oude betonconstructies die gerenoveerd zijn als nieuwe betonwerken kunnen met een beschermlaag behandeld worden. Bijvoorbeeld met Oplosmiddelarme, twee-componenten vloercoating op basis van polyurthan, zomer- en winterkwaliteit. Sikkens Wapex 647 Semi-mat wordt toegepast voor de duurzame semi-matte afwerking van galerij- en balkonvloeren. Of binnen Watergedragen, twee-componenten vloer- en wandcoating op basis van epoxyhars.Wapex 660 wordt toegepast voor de duurzame afwerking van binnenwanden en -vloeren
Betonreparatie


Delen beton kunnen worden aangetast door verroest ijzer in het beton. Men kan dit vooral bij balkons en/of galerijen tegenkomen. Afgesprongen betondeeltjes, scheurtjes en roestvlekken zijn signalen die waarschuwen voor betonschade. Op den duur kan deze schade ernstige vormen aannemen. P.H.O-onderhoud bestrijdt en herstelt dit op effectieve wijze met Oplosmiddelvrije, twee-componenten mortel op basis van epoxyhars. Wapex 105 wordt toegepast voor het repareren van beton van balkons, galerijen, kolommen, lateïen e.d. Het beschermen van vrijgekomen wapening, vullen van grindnesten, dichten van niet dilaterende scheuren, voegen en naden.